Serveis

La missió educativa de l’escola no es limita a l’eix curricular, per això és imprescindible la realització d’activitats i serveis complementaris que s’ofereixen sota la gestió de l’AFA.

El servei s’acollida, el menjador escolar i les activitats extraescolars són els serveis amb continuïtat al llarg del curs, als quals s’ha d’afegir de forma puntual espais com el casal d’estiu o casalets de tarda durant els períodes de jornada continuada.