ERASMUS +

PROGRAMA ERASMUS+ (CETE+)

El Baltà ha participat en el programa ERASMUS+ a través del CETE+(Consorci Europeu per a la Transformació Educativa), organitzat pel departament d’educació.  El programa permet que mestres de l’escola vagin a un altre centre educatiu a fer un període d’observació (JOB-SHADOWING). 

Aquest curs dos mestres de l’escola realitzaran dues mobilitats, una a Alemanya i l’altra a Polònia. 

Us compartim el recull de les activitats realitzades durant els job-shadowings. Cliqueu les imatges.