Projecte educatiu

Treballem per ser

 

Una ESCOLA CATALANA PLURILINGÜE que pren el català com a llengua vehicular i principal, conscient de la diversitat lingüística de la comunitat i sense perjudici de la comunicació amb les famílies,

Una escola que basa totes les seves actuacions en PRINCIPIS DEMOCRÀTICS promovent la igualtat i la justícia i la  transparència,

Una escola ARRELADA al seu entorn més proper,

Una escola que accepta la DIVERSITAT com a element característic de la nostra comunitat i accepta el repte de treballar-hi, perseguint una atenció el màxim de respectuosa amb les característiques individuals,

Una escola que creu en el DESENVOLUPAMENT INTEGRAL de tots els aspectes que conformen la personalitat de les persones.

Treballem per fomentar

El DESIG i les GANES D’APRENDRE, a partir del TREBALL PERSONAL,

El CONEIXEMENT D’UN MATEIX i dels ALTRES,

Una convivència basada en el RESPECTE, la TOLERÀNCIA, la SOLIDARITAT i la COOPERACIÓ entre les persones,

L’ESPERIT CRÍTIC i l’AUTONOMIA com a eines fonamentals del seu creixement personal,

Una relació amb el medi RESPECTUOSA, CONSCIENT I RESPONSABLE.