Com aprenem?

Treballem per aconseguir una organització del currículum cada cop més flexible que permeti adaptar-se millor a cada alumne; als seus interessos, personalitat, capacitats i talents. En els propers quatre cursos volem consolidar en tots els nivells del centre una oferta basada en aquestes tres grans franges:

1) El treball per projectes

Per projectes

Proposem una metodologia de treball interdisciplinària i global que afavoreix l’aprenentatge competencial. Aquesta manera de treballar fomenta una experiència de grup i col·laborativa i potencia la recerca i l’esperit científic, la inclusió i la contextualització de les activitats. La intervenció docent es basa en l’acompanyament: fer preguntes, oferir possibilitats, orientar, facilitar…

2) Activitats alternatives d’aprenentatge

activitatsalternatives

Ens agrupem per cicles, barrejant alumnat de diferents nivells, i proposem activitats d’aprenentatge programades i avaluades en base a les competències bàsiques. La intervenció docent es basa en planificar en base a un àmbit d’aprenentatge: proposar, acompanyar… i, en definitiva, oferir bastides.

3) Projectes d’escola

Projectes d'escola

Preparem, també, activitats d’aprenentatge lligades a aspectes i moments de la vida de l’escola que es viuen de manera compartida amb tots els cursos i amb la comunitat escolar. Afavorim, així, un sentiment de comunitat educativa i una identitat de centre. La intervenció docent es basa en planificar aquestes activitats des d’una perspectiva de treball competencial i interdisciplinari.