Avís legal i política de privacitat

 

Aquest avís legal regula l’ús del servei del lloc web http://www.jbaltaielias.cat propietat de l’Escola Josep Baltà i Elias, amb domicili social al carrer Francesc de Paula Bové, 1, 08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona) i amb el CIF Q5855460A.

Objecte
El present lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els serveis i productes de l’escola i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
El web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’Escola Josep Baltà i Elias i el seu alumnat i les seves famílies, així com qualsevol persona interessada a través d’Internet.

Condicions d’ús del web
S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
L’Escola Josep Baltà i Elias es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació que l’Escola Josep Baltà i Elias posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’escola Josep Baltà i Elias pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web i d’aquesta política de privadesa.

Ús del codi font
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina Web estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

Continguts de la pàgina web
Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l’Usuari per l’Escola Josep Baltà i Elias com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera l’Escola Josep Baltà i Elias posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats.
L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
L’accés a la Web no implica l’obligació per part de l’Escola Josep Baltà i Elias de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
L’Escola Josep Baltà i Elias no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

Enllaços
El Web http://www.jbaltaielias.cat podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.
La pàgina Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Privacitat
DRET D’INFORMACIÓ
Segons el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l’Escola Josep Baltà i Elias informa als Usuaris que les dades que facilitin en els formularis del web i els que enviïn a l’adreça de correu electrònic de l’escola, seran incorporades, tal com l’usuari les cedeixi, a una base de dades per tal d’atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les activitats de l’escola per correu postal o electrònic.
Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament l’usuari ha d’aportar perquè es pugui tramitar la petició. El fet que no s’aportin pot impedir que es gestioni correctament la petició.
L’usuari té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment regulat en el RD 1720/2007 de 21 de desembre .
El responsable de la Base de Dades és l’Escola Josep Baltà i Elias. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l’adreça postal de C/Francesc de Paula Bové, 1, 08720, Vilafranca del Penedès o trucant al telèfon 93 817 28 77

CONSENTIMENT DE L’USUARI
S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

SEGURETAT
Les dades personals recollides dels uusuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

ÚS ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES
L’Escola Josep Baltà i Elias informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a internet. Només s’utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal. Per a la utilització d’aquesta web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.
Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.