jul.

7

2020

LLISTATS D’ASSIGNACIONS DE LA PREINSCRIPCIÓ 20-21

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició”

Llista d’espera

Alumnes preinscrits al centre

Pel que fa a als llistats, és d’aplicació el règim de recursos i reclamacions previst  a l’article 23 del Decret 75/2007, de 27 de març, i l’article 12 de la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer de 2020 

Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnat en centres públics es pot interposar recurs d’alçada davant la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació. El termini s’inicia el 8 de juliol de 2020(*).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *